ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens


Griet & Jo BVBA  (handelsnaam : Bollebuik)

Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke, België
hello@bollebuik.shop
+32 (0)9 227 84 01

BTW-nummer : BE0882.322.688

RPR Gent

IBAN : BE74 0014 9257 8507

BIC : GEBABEBB


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Griet & Jo, een BVBA met maatschappelijke zetel te Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke, België, BTW BE 0882.322.688, RPR Gent, (hierna 'Bollebuik' genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bollebuik moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bollebuik aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bollebuik niet. Bollebuik is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bollebuik is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bollebuik. Bollebuik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 •  U kunt afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop "In Winkelwagen" in een elektronisch winkelmandje verzamelen. Vanuit het winkelmandje gaat u naar de kassa door aanklikken van de knop “Afrekenen”.
 • Wanneer u op de knop “Doorgaan naar betalen” klikt krijgt u de keuze zich al dan niet te registreren. Kiest u ervoor zich te registreren dan wordt een nieuwe account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Wij vragen een minimum aan persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken. Bent u reeds geregistreerde gebruiker dan kan u door het ingeven van uw paswoord  inloggen in uw account. U kan er ook voor kiezen om als gast af te rekenen. In dat geval kan u na het plaatsten van uw bestelling echter niet inloggen om uw bestellingen te beheren en op te volgen.          
 •  Bij de volgende stap kiest u het afleveradres. U kan ervoor kiezen dit te laten verschillen van het factuuradres. Uw bestelling zal steeds naar het door u aangevinkte afleveradres verstuurd worden. Indien u niets wijzigt wordt uw bestelling standaard naar uw factuuradres verstuurd. Kiest u ervoor uw bestelling af te halen bij een postpunt of automaat van Bpost dan kan u tijdens de volgende stap in het bestelproces het postpunt of de automaat van uw keuze doorgeven.            
 • Wanneer u vervolgens klikt op “Doorgaan naar betalen” kunt u de gewenste afleveroptie selecteren. Binnen België kunt u kiezen voor levering aan huis, in een postpunt van Bpost of in een pakjesautomaat van Bpost. In het buitenland leveren wij enkel aan huis. U kan er ook voor kiezen om uw pakje, na afspraak, bij ons op te halen. Bij iedere afleveroptie staat de daaraan verbonden kost inclusief BTW weergegeven. Tijdens deze stap wordt u ook gevraagd om de algemene voorwaarden te aanvaarden door het vakje aan te vinken. U kan deze algemene voorwaarden steeds nalezen door op de link “Lees de algemene voorwaarden” te klikken.  
 •  Vervolgens kiest u, na het klikken op de knop “Doorgaan naar betalen” de gewenste betaaloptie. Kiest u ervoor om te betalen met PayPal of via PayPal met een kredietkaart te betalen dan wordt u rechtstreeks en via een beveiligde verbinding omgeleid naar PayPal. Kiest u voor overschrijving, dan krijgt u op de volgende pagina een overzicht van uw bestelling met de betaalgegevens te zien bevestigd u uw bestelling (met aankoopverplichting) door op de knop “Ik bevestig mijn bestelling” klikken.
  Kiest u voor alle andere betaalopties dan wordt u omgeleid naar de module van onze betalingsprovider na het klikken op de knop “Bevestig bestelling”. U kan uw bestelling of uw gegevens op ieder moment in het proces wijzigen voordat u op de knop waarbij u de bestelling bevestig klikt.

  Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd, wanneer u heeft bevestigd dat u van deze algemene voorwaarden kennis heeft en deze aanvaardt, wanneer u de knop waarmee u de bestelling bevestigd heeft aangeklikt en wanneer de betaling via de module van onze betalingsprovider succesvol werd afgerond. Dit laatste zal het geval zijn wanneer u door de betalingsprovider wordt teruggestuurd naar onze website.        


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :   

 •          Cash (enkel bij persoonlijke levering of afhaling tijdens de openingsuren van de winkel)
 •          Via overschrijving op rekeningnummer BE74 0014 9257 8507
 •          Via Bancontact-Mister Cash
 •          Via iDeal
 •          Via Maestro
 •          Via Mastercard
 •          Via Visa
 •          Via Sofort


Bollebuik is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


U kiest zelf tijdens het bestelproces op welke manier u uw bestelling geleverd wilt krijgen. Mogelijkheden zijn : afhalen bij Bollebuik (enkel na onderlinge afspraak), levering op een door u gekozen adres, levering in een postpunt van BPost of levering in een pakjesautomaat van BPost. Levering in een postpunt of automaat kan enkel gebeuren in België. Onze pakketjes worden in België geleverd door Bpost, in het buitenland kunnen zij geleverd worden door de vervoerder aan wie Bpost de pakketjes in het betreffende land overdraagt. 

Ophalen bij Bollebuik is gratis, u kan bij ons terecht tijdens de openingsuren van de winkel. Indien u uw pakketje graag geleverd krijgt dan bedragen de kosten hiervoor :

 • België: €8 - gratis verzenden vanaf €150
 • Nederland: €10

Wanneer bij een gedeeltelijke retour de resterende orderwaarde na aftrek van de teruggebrachte goederen lager uitvalt dan het bedrag waarboven Bollebuik gratis verzendt dan worden de verzendkosten voor het resterende orderbedrag alsnog verrekend met de terugbetaling.

In de loop van de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer u deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bevestig bestelling” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

U kan vanuit onze webshop rechtstreeks een bestelling plaatsen voor levering naar één van bovenstaande landen. Op aanvraag leveren wij echter ook in andere landen. U kan ons hiervoor contacteren dan bekijken wij samen met u wat de kostprijs van levering is.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail. Wij doen er uiteraard alles aan, in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken, om door u bestelde goederen zo spoedig mogelijk te leveren. In het algemeen verzenden wij uw bestelling die voor 12u werd geplaatst en betaald uiterlijk de volgende dag.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Bollebuik. Indien mogelijk vragen wij foto’s te maken van de beschadiging of tekortkoming en ons deze te mailen via hello@bollebuik.shop.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Bollebuik was geboden.

Wanneer een levering niet kan gebeuren omdat door de klant een foutief of onvolledig adres werd ingevuld komen de kosten voor de retourzending naar Bollebuik en de kosten voor de nieuwe verzending voor rekening van de klant. De kosten voor de retourzending kunnen eventueel worden ingehouden bij de terugbetaling van de bestelling bij annulatie ervan.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Bollebuik.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bollebuik te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bollebuik.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bollebuik, Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke, België, tel. +32 9 227 84 01, email hello@bollebuik.shop via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (zie bijlage 1) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bollebuik heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bollebuik, Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke, België.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bollebuik zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bollebuik alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bollebuik op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bollebuik wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bollebuik geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. 


Bollebuik betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is, vermelden waarom op basis van de volgende categorieën:

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst ;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bollebuik geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Bollebuik en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bollebuik. De klant is ook zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het herstelde of vervangen artikel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bollebuik zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9:Klantendienst

De klantendienst van Bollebuik is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (9) 227 84 01, via e-mail op hello@bollebuik.shop of per post op het volgende adres : Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bollebuik beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Bollebuik zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bollebuik respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bollebuik, Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke, België, hello@bollebuik.shop, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bollebuik, Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke, België, hello@bollebuik.shop.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bollebuik heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Bollebuik houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via Bollebuik, Maurice Claeysplein 7, 9030 Mariakerke of via het contactformulier


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Door onze website worden ‘First party cookies’ gebruikt. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Bollebuik om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bollebuik. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Bollebuik   
Maurice Claeysplein 7
B-9030 Mariakerke

hello@bollebuik.shop

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):          

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :                

 

Handtekening van consument(en)         


Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.